Angyalkert Görögkatolikus Óvoda

 

Az Angyalkert Óvoda a görögkatolikus templom közelében található.

A 60 férőhelyes, 2 csoportos intézményben a 3-7 éves korú gyerekek nevelése keresztény szellemben, vegyes csoportokban történik, így a különböző korú testvérek együtt nevelkedhetnek, családias hangulatban.

Az óvodáskor legfontosabb tevékenysége a játék, ez a nevelésünk leghatékonyabb eszköze. Napirendünk, heti rendünk rugalmas, igazodunk a gyerekek szükségleteihez.

Programunk kiemelt feladata: a hitéletre nevelés, környezetünk megismerése és védelme.

Nagy hangsúlyt fektetünk a teremtett világ megismerésére, a természet megfigyelésére és védelmére. Sokat sétálunk, kirándulunk, a gyerekek érzelmileg és szociálisan gazdagodnak, képességeik kibontakoznak, élményeket szerezhetnek, amelyek hatással vannak a későbbi életükre is. Olyan szokásokat, viselkedési formákat, és értékrendet alakítunk ki, amelyek meghatározóak a természetes környezettel való harmonikus kapcsolat alakításában. A gyakorlatban ez az élőlények szeretetét, tiszteletét, a természeti és társadalmi értékek megóvását és az ezzel kapcsolatos szabályok elfogadását és gyakorlását jelenti. Megismertetjük a gyerekekkel a szülőföldjüket, a népi hagyományaikat-, szokásaikat, tárgyi kultúránk értékeit.

Csoportszobáink tágasak, jól felszereltek. Tornateremmel és fejlesztő szobával is rendelkezünk, itt külön foglalkozunk a lassabb ütemben fejlődő gyerekekkel. Játékkészletünket és a képességek fejlesztéséhez szükséges eszköztárunkat lehetőségeinkhez mérten folyamatosan bővítjük. Udvarunk szép, kialakítása, felszereltsége az óvoda sokféle tevékenységét szolgálja, minden évszakban és napszakban. Talajfelülete változatos, dombos, füves, homokos és aszfaltozott részek váltják egymást. A levegő tiszta, udvarunk messze esik a város forgalmának zajától. Mozgásfejlesztő eszközök (különböző mászókák), homokozó és egyéb természetes anyagokból készült udvari (egyéni és társas) játékszerek teremtik meg a lehetőségét a sokoldalú, szabadon választott tevékenységeknek.